להזמנת משאבת חול : 054-7833845  |   דוא"ל:  tubul_mshevot@walla.com  |